DieRoten.pl

Podstrona

Quiz - zasady

Reklama

 Zasady zabawy "DieRoten Quiz"

W sezonie 2017/2018 redakcja DieRoten.pl organizować będzie zabawę pt. "DieRoten Quiz".

  • W zabawie może brać udział każdy zarejestrowany użytkownik portalu dieroten.pl
  • Quiz konkursowy trwać będzie nie dłużej niż 3 godziny i w tym czasie uczestnik będzie mógł wysłać swoje odpowiedzi. Odpowiedzi udzielone po zakończeniu quizu nie będą brane pod uwagę w konkursie tj. uczestnik nie dostanie żadnych punktów.
  • Data rozpoczęcia oraz zakończenia quizu konkursowego będzie ogłaszana przynajmniej na 12 godzin przed jego rozpoczęciem.
  • DieRoten Quiz podzielony jest na 5 cykli. Każdy może trwać nawet 2 miesiące. Na każdy cykl będą przypadać przynajmniej 4 quizy konkursowe. Po zakończeniu cyklu laureaci zostają nagrodzeni, zaś klasyfikacja jest zerowana.
  • Nagrody są wysyłane bezpłatnie na terenie Polski.
  • Punktacja jest upubliczniana wraz z końcem każdego quizu konkursowego.
  • Wszelkie zastrzeżenie nalezy zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.
  • W każdym pytaniu możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji generalnej, decydujące znaczenie na staż w serwisie dieroten.pl tzn. wygrywa uczestnik, który założył konto wcześniej

Punktacja

Wzór na obliczanie punktacji:

(60-x)*y, gdzie x to czas*(określony w minutach),  który minął od momentu startu quizu, a y to ilość poprawnych odpowiedzi. X może wynosić nie mnie niż 30. Co w praktyce oznacza, że osoby, który wyślą swoje odpowiedzi po 30-stej minucie od startu quizu, mogą mieć tyle samo punktów co ci, którzy wyślą je np. w drugiej godzinie.

Przykład:

1. Quiz rozpoczał się o godzinie 18-stej. Uczestnik wyslał swoje odpowiedzi o 18:02 i jak się później okazało 3 z nich były prawidłowe. Punktacja : (60-2)*3 = 174.

2. Quiz rozpoczął się o godzinie 18-stej. Uczestnik wysłał odpowiedzi o 18:54 i 2 z nich były poprawne. Punktacja : (60-30)*2 = 60.

* Decyduje czas serwera podany przy każdym quizie konkursowym