Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą serwis. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Redaktorze, należy przez to zrozumieć Użytkownika, który pomaga w rozwoju oraz utrzymaniu serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu dieroten.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności zabronione jest publikowanie treści:

- o charakterze popierającym radykalne postawy społeczne,

- o charakterze wulgarnym i powszechnie uznawanym za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (T. j. Dz. U. z 2011 roku nr 43, poz. 224)

- o charakterze propagującym używanie narkotyków, nadmiernie spożywanie alkoholu, bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających,

- zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,

- o charakterze pornograficznym,

- o charakterze komercyjnym, reklamowym, promocyjnym,

- łamiących prawa autorskie,

- obraźliwych względem serwisu dieroten.pl, działaczy i piłkarzy FC Bayern,

- o charakterze tzw. trollingu w szczególności prowokujące, agresywne, cechujące się ignorancją,

- naruszających prawa majątkowe, dobra osobiste, lub uzasadnione prawem interesy osób trzecich

- w inny sposób bezprawnych.

Niedostosowanie się do powyższych obowiązków będzie skutkować usunięciem konta Użytkownika dopuszczającego się naruszenia, a odpowiedzialność za zamieszczenie takich treści ponosi tylko i wyłącznie Użytkownik.

Zamieszczając treści w serwisie dieroten.pl Użytkownik/Redaktor oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane w ramach portalu dieroten.pl


Polecamy

Zdjęcie tygodnia

Wideo tygodnia

2003 - 2017 by DieRoten.pl | DieRoten.pl is not linked with Bayern Munich and the Club’s players. The website is an initiative of Polish fans of Bayern Munich.
DieRoten.pl nie jest powiązany z klubem Bayern Monachium ani jego piłkarzami. Serwis jest inicjatywą polskich fanów Bayernu.


Strona oparta na silniku: pxCMS. Projekt, wdrożenie, optymalizacja: Piksel

1465636